Abonnements- & trainingsreglement

Als wedstrijdrijder train je één of twee maal per week op een trainingsuur voor licentiehouders onder leiding van een trainer. Een gediplomeerde trainer geeft dan les en de baancommissie houdt toezicht.
In september heb je een keuze gemaakt op welke uren je gaat trainen. Ga je op een uur trainen waarvoor je geen abonnement hebt, dan doe je je medeschaatsers tekort. Je clubgenoot krijgt dan minder aandacht van de trainer, maar betaalt wel voor dit uur.

Het gewest heeft een boekje vol met regels, hieronder een paar punten.

(Punt A uit het reglementenboekje van het Gewest Noord-Holland / Utrecht) :
  • Per trainingsuur is een abonnement verplicht.
  • Abonnementen worden uitgegeven op nummer en naam en zijn strikt persoonlijk.
  • De abonnementen zijn geldig voor de ijsbaan en de trainingsuren waarvoor een abonnement is aangevraagd.
  • Het gewest houdt de abonnementhouder aansprakelijk voor alle kosten en schades welke door zijn/haar toedoen aan eigendommen van derden worden toegebracht.
  • 'de 5 dorpen' wordt hier ook op geattendeerd vanuit de baancommissie Amsterdam.

Bovenstaande regels worden regelmatig overtreden en daarmee zet je jezelf en de club in verkeerd daglicht. Voorkom dus problemen en blijf op het trainingsuur waarvoor je een abonnement hebt.
De technische commissie hoopt dat het zo voor iedereen duidelijk is !!!

Wij wensen iedereen een mooie schaatsperiode toe. Zijn er vragen of opmerkingen dan horen wij dit graag.

De technische commissie.